Met zorg op antroposofische grondslag

24-uurszorg in vertrouwde handen
De vijf kinderen voor wie dit woonproject is gestart, komen al jaren bij Rozemarijn. Zij zijn vertrouwd met de antroposofische aanpak, en hebben er baat bij. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat het ons gelukt is om de 24-uurszorg in handen te geven van Rozemarijn – onderdeel van de Raphaëlstichting. Net als overdag op hun werkplaats of atelier leven onze kinderen dus straks thuis in deze vertrouwde sfeer. Dag en nacht! Het behoeft geen toelichting hoe belangrijk dit is.

vanuit een antroposofisch mensbeeld
Fundamenteel is een positieve visie op de mens, die het verlangen en de wil heeft om zich te ontplooien, om zijn kwaliteiten tot uitdrukking te brengen, ongeacht de beperking. Wezenlijk is het contact leggen met de mens, niet door de handicap te ontkennen maar door de mens te willen ontmoeten, en te willen stimuleren. En ieder mens is ook een sociaal wezen, geestelijk, spiritueel, hoe je het ook noemt. De warmte, veiligheid en geborgenheid die met deze visie worden gecreëerd, bieden onze jongvolwassenen optimale kansen op een verdere persoonlijke ontwikkeling en een waardig en gelukkig bestaan.

met oog voor rust en regelmaat
De antroposofie hecht waarde aan stilstaan bij alle elementen van het dagelijks leven. Aan aandacht, aan orde en aan een duidelijke structuur. Zo begint elke dag rustig met een gezamenlijk ontbijt. Dan vertrekken de bewoners naar een werkplaats of atelier voor hun dagbesteding. En bij thuiskomst ontmoeten ze elkaar weer rond de centrale grote tafel in huis of in de tuin, waar ze thee drinken, iets aan hun liefhebberij doen of alvast groente snijden voor het avondeten. Waar aandacht is voor wat ze hebben meegemaakt, en waar ze tot rust kunnen komen na een enerverende dag.

en oor voor deze bijzondere jongvolwassenen
Waar zij aandacht krijgen, ja uitgedaagd worden om geestelijk te groeien. Steeds weer gaan de begeleiders met onze jongvolwassenen op zoek naar activiteiten die hen stimuleren om te groeien, en om hun talenten te ontwikkelen. Er is alle tijd en aandacht voor ontspanning en plezier. Piano spelen, met elkaar muziek maken, een mooie film bekijken, in de tuin werken, winkelen, dansen en feestjes organiseren. Maar net zo goed voor een bezoekje aan de bibliotheek, sporten, muziekles uitzoeken of het onderzoeken, ontdekken van andere vaardigheden.

creëren de begeleiders een warm, stimulerend thuis
Voorop staat dat de sfeer in huis goed is, maar eigenlijk is die goede sfeer het resultaat van deze antroposofische aanpak van de begeleiders. Zij blijken bij uitstek in staat om onze kinderen niet te beoordelen maar juist tegemoet te treden. Door zich in te leven in de ander vinden zij de o zo noodzakelijke aansluiting om onze kinderen te stimuleren. Voor deze aanpak hoef je dus zeker geen antroposoof te zijn, maar dus wel dit mensbeeld omarmen.