Voor negen jongvolwassenen

De bewoners heten:
Sabine, Nina, Maarten, Lotje, Gaby Tijn, Nanco, Nura en Joshi. Een aantal van hen wonen al vele jaren in deeltijd bij Logeerhuis Rozemarijn in Haarlem, of komen er geregeld logeren. Op die vertrouwde plek ontstond het verlangen om met elkaar een huis te zoeken, nu zij als jongvolwassen zo zelfstandig mogelijk willen gaan leven.


Er zijn negen bewoners
In het grote huis is plaats voor negen jongvolwassenen van achttien tot ongeveer vijfentwintig jaar - met een indicatie vanaf ZZP 4 - die op zoek zijn naar een woonvorm met heilpedagogische zorg op antroposofische grondslag.

En er zijn enthousiaste ouders
De ouders kunnen goed opschieten met elkaar en ondersteunen dit project actief, want inzet van alle ouders is voor het slagen van dit project onontbeerlijk, in welke fase dan ook!

... dan ziet u hier de drie criteria
Buiten de formele zorginhoudelijke criteria hebben we zelf de volgende drie criteria opgesteld die van fundamenteel belang zijn voor het slagen van dit bijzondere project:

  1. Natuurlijk moet er een klik zijn tussen de bewoners, en dat onderzoeken we dan ook als eerste
  2. Ook moet er een klik zijn tussen de ouders, want het succes van dit particuliere initiatief is voor een substantieel deel afhankelijk van de inzet en samenwerking van alle ouders, op welk gebied dan ook.
  3. En tot slot zal de zorgbehoefte van een nieuwe bewoner moeten passen in het geheel van het zorg aanbod, dat nu eenmaal een zekere beperking heeft.

Pas als aan deze drie criteria is voldaan, dan kunnen ouders en bewoners samen verder te gaan, en dit ideaal te realiseren.