Een eigen huis

voor een nieuwe levensfase
Al in 2012 heeft een aantal ouders het initiatief genomen een woongemeenschap te stichten voor hun kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Deze kinderen zijn inmiddels jongvolwassen en willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Bovendien kennen ze elkaar goed van het logeerhuis Rozemarijn in Haarlem dat onderdeel uitmaakt van de Raphaëlstichting en willen ze graag bij elkaar blijven. Dat biedt een solide basis om met elkaar aan de volgende fase van hun leven te beginnen.

in een eigen huis
Daartoe hebben deze ouders de Stichting ZilverEsdoorn in het leven geroepen, en zijn ze op zoek gegaan naar een goed huis. Een huis waar hun kinderen zich gelukkig kunnen voelen, geborgen in hun eigen sfeer, en in een accommodatie die is toegerust op hun behoeften en op hun verdere ontwikkeling. Een huis dat rolstoeltoegankelijk gemaakt kon worden, met 24-uurs zorg, want dat hebben ze nodig.

naar eigen smaak en overtuiging
Begin 2015 is het geschikte huis gevonden, in Hoofddorp. En medio 2017 kunnen de bewoners erin trekken. Het huis is dan aangepast aan de wensen en de fysieke mogelijkheden van de bewoners. Maar nog wezenlijker is dat de sfeer, het kleurgebruik en de materialen van het huis voldoen aan wat de ouders voor ogen staat. Fysieke én geestelijke ruimte voor alle activiteiten en voor heilpedagogische zorg op antroposofische grondslag.