Voor negen jongvolwassenen

De bewoners heten:
Sabine, Nina, Maarten, Lotje, Gaby Tijn, Nanco en Joshi. Een aantal van hen wonen al vele jaren in deeltijd bij Logeerhuis Rozemarijn in Haarlem, of komen er geregeld logeren. Op die vertrouwde plek ontstond het verlangen om met elkaar een huis te zoeken, nu zij als jongvolwassen zo zelfstandig mogelijk willen gaan leven.


Er is nog ruimte voor nieuwe bewoners
In het grote huis is plaats voor negen jongvolwassenen van achttien tot ongeveer vijfentwintig jaar - met een indicatie vanaf ZZP 4 - die op zoek zijn naar een woonvorm met heilpedagogische zorg op antroposofische grondslag. (Bekijk hier de poster)

En ruimte voor enthousiaste ouders
De ouders die dit particulier initiatief genomen hebben, zijn niet alleen op zoek naar nieuwe bewoners die zich thuis voelen in dit mooie huis. Zij, wij zijn ook op zoek naar ouders met wie we goed op kunnen schieten en dit project actief willen ondersteunen, want inzet van alle ouders is voor het slagen van dit project onontbeerlijk, in welke fase dan ook!

Weet u geschikte kandidaten?
Neemt u dan alstublieft contact op. Zo snel mogelijk heeft u daarna een oriënterend gesprek met een van de ouders uit het bestuur van de Stichting ZilverEsdoorn, zodat u (en wij) al meteen kunnen beoordelen of het zinvol is de volgende procedure te starten.

... dan ziet u hier de drie criteria
Buiten de formele zorginhoudelijke criteria hebben we zelf de volgende drie criteria opgesteld die van fundamenteel belang zijn voor het slagen van dit bijzondere project:

  1. Natuurlijk moet er een klik zijn tussen de bewoners, en dat onderzoeken we dan ook als eerste
  2. Ook moet er een klik zijn tussen de ouders, want het succes van dit particuliere initiatief is voor een substantieel deel afhankelijk van de inzet en samenwerking van alle ouders, op welk gebied dan ook.
  3. En tot slot zal de zorgbehoefte van een nieuwe bewoner moeten passen in het geheel van het zorg aanbod, dat nu eenmaal een zekere beperking heeft.

Pas als aan deze drie criteria is voldaan, dan kunnen beide partijen bepalen of het een goed idee is om samen verder te gaan, en dit ideaal te realiseren.