De bijbel en de vreemdeling Met dank aan de vreemdeling Verantwoording van een vreemdeling? Welkom in Nederland vreemdeling
Linken voor de vreemdeling

Coach een vreemdeling.

Bij Coaching wordt een jongere tijdelijk begeleid door een vrijwilliger. De jongere geeft zelf aan waar hij of zij in begeleid wil worden. De begeleiding richt zich vooral op het vergroten van de praktische en sociale vaardigheden. Vragen als: 'hoe vul ik mijn dag in' of 'hoe kom ik rond met mijn geld' kunnen samen met de coach besproken worden. Na een afgesproken tijdsperiode houdt de begeleiding van de coach op en gaat de jongere zijn of haar weg.

Voor wie is coaching bestemd?
Voor jongeren van 14 tot 23 jaar. Coaching is voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij krijgen weinig steun van mensen uit hun directe omgeving (familie/vrienden). Ze missen een aantal vaardigheden om zich in het dagelijks leven zelfstandig te redden.

Hoe ziet de hulp er uit?
Na aanmelding koppelt de coördinator van Coaching een jongere met een coach. Met de jongere en de coach wordt gesproken over de inhoud van de begeleiding. De coach woont in de buurt van de jongere. De jongere komt bij de coach thuis en samen praten ze over onderwerpen die belangrijk zijn voor de jongere. Het doel van de begeleiding is dat de jongere na een aantal maanden zonder coach verder kan. Coaching bestaat uit: - praten met elkaar; - en/of tips en adviezen; - en/of samen bepaalde situaties oefenen; - en/of de coach begeleidt de jongere bij bijv. een bezoek aan een instantie. Parlan selecteert, traint en begeleid de coach tijdens het contact met de jongere.

Aanmelding
Jongeren kunnen via Bureau Jeugdzorg aangemeld worden maar ook rechtstreeks bij Parlan. De coördinator van Coaching beschikt over een bestand met coaches over heel Noord-Holland-Noord. Na een aanvraag maakt de coördinator een afspraak met de jongere en kijkt of coaching aansluit bij de behoefte van de jongere. Na dit gesprek zoekt de coördinator een coach die in de buurt van de jongere woont. Aan Coaching zijn geen kosten verbonden.

Coach worden?
Wil je graag iets doen voor een jongere en ben je 18 jaar of ouder, geef je dan op als coach. Na aanmelding volgt een selectieprocedure, scholing en begeleiding. Als je meer wilt weten kun je contact opnemen met Gerrian Kraaijeveld, Parlan, kinder- en jongerenzorg Coaching, Van der Lijnstraat 9, 1817 EH Alkmaar Tel: (072) 514 39 19 E-mail: coaching@parlan.nl

Foto´s van Nederland
Boeken over de vreemdeling Gein?
Coach de vreemdeling De reis van de vreemdeling KinderAdoptiePlan Nederland Vreemd eten?