Verklaring van de straatnamen

Heeregracht: De gracht dankt zijn naam aan Gerrit Heere, de eerste bewoner van het pad. Ten onrechte later herdoopt in Herengracht.

Papepadsluis vanaf de Zaan in winterse kleuren Papepadsluis: De sluis bestaat al heel lang. In 1558 was er al sprake van herstelwerkzaamheden aan de toen nog houten sluis. De huidige stenen sluis stamt uit 1727 en was toen de grootste van de Zaansluizen. Vanaf die tijd zijn plaats en afmeting niet meer veranderd.

Papepad: Dankt zijn naam aan de rooms-katholieke schuilkerk, die omstreeks het jaar 1670 werd gebouwd. De oorspronkelijke naam van het pad luidde "Jacob Dircxpat" genoemd naar één van de bewoners. De officiële naam werd later Papenpad.

Noordereind: Het noordelijke deel van de tegenwoordige Westzijde, vanaf de Papepadsluis tot aan Koog aan de Zaan.

Westzijde: In 1857 is de wegsloot gedempt. Daarvoor bestonden de Molenbuurt (zuidelijke Westzijde) en Noordereind uit een binnendijkse sloot met op de dijk een smalle weg.

De Papepadsluis van af de Westzijde met de bomen in zomertooi.

- Welkom
- Feuilleton 1643
- Gedichten
- Korte verhalen
- De schat van de Kooger Kaper
- Op zoek naar de Kooger Kaper
- Fotowerk
- Contact
www.benikinbeeld.com © 2003 - heden