4 - Spanning in Spaarndam

Arie is blij dat ze de zaandammer sluis voorbij zijn. Het verhaal over de aanvaring bij de kogersluis was daar het gesprek van de dag. En toen Arie daar met de veerschuit in de sluis kwam, stonden de mensen aan de kade te praten en naar hem te wijzen. Arie vond die belangstelling maar niks.
Maar nu varen ze over de bedrijvige Voorzaan. Daar hangt een geur van warme teer en klinkt het geklop van hamers. Het is er een drukte van belang.
De koopman en de keurmeester hebben iets te eten gepakt. Nu voelt Arie ook zijn lege maag. Hij wenkt Siem en zegt: “Neem jij het roer, dan pak ik iets te eten.” Siem neemt het roer over en zegt: “Ik heb best trek.” Uit de proviandton pakt Arie brood, kaas en een kruik bier. Met zijn mes snijdt hij het brood en de kaas in twee stukken. Het bier schenkt hij in bekers.
“Dat smaakt,” zegt Simon, nadat hij zijn deel heeft opgepeuzeld. “Me kenne dur weer tege. Neem jij het roer weer, dan zet ik zeilen bij voor een snelle tocht over het IJ. Zo te zien hebben we het tij mee.”
Door de straffe noorderwind staan er schuimkoppen op de golven. Het zoute water spat zo nu en dan over het schip. Na een ruim uur varen ziet Arie de kerk en de dijk van Spaarndam.
Hij roept naar de koopman en zegt: “Spaarndam is in zicht. Waar gaan we de vracht lossen?” “Naast de kolksluis vlak bij de kerk, is een kleine loskade.” Een kwartier later meren ze af bij de kade. Door het hoge water steken de boorden van de schuit net even boven de kade uit. Siem neemt de zeilen in en Arie legt de veerschuit vast aan de kade. De koopman en de keurmeester stappen aan wal. Op de kade staat een kleine hijstakel en een aantal mannen. Terwijl de keurmeester wegloopt spreekt de koopman de mannen aan. Na een korte begroeting komt het hijstuig in beweging. Arie en Siem zetten twee vaten in het net. De mannen zetten de vaten op de kade en draaien het hijstuig. Het lossen gaat snel. De vaten met olie staan op de kade. Nu de vaten met stijfsel nog. De koopman gebaart de mannen te wachten met lossen.
Dan hoort Arie het gesjok van een paard en het ratelen van karrewielen. Vanaf de dijk komt een platte kar getrokken door een paard. Op de kar liggen een aantal dekkleden. De keurmeester springt van de kar af, klopt op de laadbak en zegt: “Kom maar.”
Op dat moment komen de kleden in beweging. Het zijn drie kinderen. De twee oudste zijn meisjes van zijn eigen leeftijd, schat Arie, en de jongste, een jongen, een paar jaar jonger.
De koopman loopt naar de kinderen en zegt: “Jullie gaan straks met deze schuit naar Koog aan de Zaan. Schipper Arie brengt jullie naar de scheepswerf.” De koopman roept: ”Het stijfsel kan op de wagen geladen worden.” De sjouwerlui bedienen opnieuw het hijstuig. Een voor een worden de vaten gelost en op de kar geladen. Nieuwgierig kijken Arie en Siem, tijdens het lossen, naar de kinderen. Die kijken zo nu en dan schichtig om zich heen .Dat bevreemd Arie en ook, dat de blokken stijfsel in vaten zitten en niet in kisten. Toch eens aan vader vragen waarom dat zo is. Al snel is de schuit leeg. “Siem, wil jij de schuit vaarklaar maken. Ik moet nog even naar de koopman”, zegt Arie. Siem gaat aan het werk en Arie stapt aan de wal en loopt naar de koopman, die dicht bij de drie kinderen staat.
“Dit is je nieuwe vrachtje”, zegt de koopman tegen Arie, “en hier is je loon voor het transport met de vaten, zoals met je vader is afgesproken. En dit is voor het vervoer van deze kinderen.” Arie bergt de munten op in de binnenzak van zijn jas en knoopt deze zorgvuldig dicht.
“Kom we gaan aan boord”, zegt Arie. De kinderen pakken hun plunjezakken en stappen aan boord. De koopman wenst hen een goede reis. Op de dijk is wat rumoer te horen. Een groepje mannen komt schreeuwend de loskade op. “Stop, laat die kinderen aan wal komen“, schreeuwt er één.
“Snel wegwezen jullie”, zegt de koopman. Arie duwt de schuit van de wal en Siem hijst de zeilen.

Afb.1 - 17e eeuws gebrandschilderd raam in de Oostzijderkerk
Afb.2 – zicht op Spaarndam, anno 2017 (374 jaar na bovenstaande verhaal)


- Welkom
- Feuilleton 1643
- Gedichten
- Korte verhalen
- De schat van de Kooger Kaper
- Op zoek naar de Kooger Kaper
- Fotowerk
- Contact
www.benikinbeeld.com © 2003 - heden