3 - Balken en brokken

De groentevaarder ziet de tweebackschuiten op zich af komen. Hij gooit zijn roer om zet koers naar de oever met de tweebackschuiten achter hem aan.
Arie ziet dat de ruimte tussen het houtvlot en de tweebackschuiten heel klein wordt. Hij kiest, beter tegen de schuiten aanvaren dan tegen het houtvlot. Ook zijn vader ziet het gevaar en laat met een snelle beweging de gaffel met het grootzeil zakken. De vaart gaat uit hun zwaar met walvistraan beladen veerschuit. Voor hem komen de beide tweebackschuiten met een dreun tegen de groenteschuit aan en duwen die half de wal van de scheepswerf op. Tussen de tweebackschuiten en het balkenvlot is nu genoeg ruimte om te passeren.
Dan duwt Arie aan de roerstok en de veerschuit vaart naar de nauwe doorgang. Opeens ziet Arie dat de tweebackschuiten terugkaatsen van de aanvaring. Net als ze in de nauwe doorgang varen, bots de achtersteven van een van de backschuiten tegen de veerschuit. Door de schok verliest zijn vader zijn evenwicht en valt met zijn schouder op de reling. Hij geeft een kreet van pijn. Arie hoort de veerschuit even langs de balken schuren, maar dan zijn ze voorbij de ongeluksplek.
De koopman en de keurmeester zitten er lijkbleek bij. De keurmeester komt het eerst bij uit zijn van schrik verlamde houding en helpt moeizaam vader overeind. Vaders gezicht is vertrokken van pijn.
Arie duwt aan het roer en langzaam draait de schuit met de voorsteven naar de wal. Het werkvolk van grootvaders scheepswerf is door al dat geschreeuw en gekraak gealarmeerd. Ook grootvader staat erbij. Een van hen springt aan boord, pakt een tros en legt de veerschuit vast aan de wal.
Arie veegt het zweet van zijn voorhoofd. Ondanks de koude gure wind, heeft hij het bloedheet.
En opeens staat grootvader voor hem. “Kranig gestuurd, jongen”, zegt hij tegen Arie. “Kom mee”, zegt hij ook tegen de koopman en de keurmeester, “dan brengen we je vader naar binnen”. De chirurgijn wordt al opgehaald.
Van de ergst schrik bekomen zitten ze bij grootmoeder in de keuken en krijgen ze een kom warm drinken. Zijn vader heeft niets gebroken, maar kan zijn arm voorlopig niet gebruiken door een flinke spierkneuzing en een bloeduitstorting. Zijn arm ziet er dik en blauw uit.
Daar zitten ze dan, Arie, vader, grootvader, de beide tweebackschippers en de groentevaarder en zijn knecht.
“Hoe komen we nu in Spaarnedam?”, vraagt de koopman. “Ja, en hoe komen mijn groenten en grutterswaren nu op de markt”, zegt de groentevaarder treurig. Ook de tweebackschippers doen hun zegje.
Dan neemt grootvader het woord. “Er ligt een grote nieuwe schuit klaar voor een proefvaart. Daar kunnen je groenten en grutterswaren in en ook een groot deel van de tweebackvaten”, zegt hij, “de schuit is groot genoeg. Maar je moet wel met drie man zijn om er mee te varen. Jij en de tweebackschippers, dat is genoeg.”
“Maar mijn knecht dan?” vraagt de groenteschipper.
Siem, de groenteknecht, kijkt op. Hij is van de zelfde leeftijd als Arie, maar zeker een kop groter. Vader zegt: “Als hij in plaats van mij met Arie mee kan, dan kan de schuit met walvistraan ook verder. De mannen zijn het snel eens, vooral nadat grootvader toezegt om de averij vandaag nog te repareren. Ze schudden elkaar de hand en gaan snel aan het werk om de lading op de nieuwe schuit te zetten.
Voordat hij wegvaart, neemt vader Arie even apart. “Arie, je krijgt straks van de koopman een flink bedrag aan munten. Stop dat in deze buidel en berg dat goed op in de binnenzak van je jas. En als je een vrachtje aangeboden krijgt, doen. De spullen van de walvisvaarder zijn ook een halve vracht.
Arie, Siem, de koopman en de keurmeester stappen aan boord en een paar man van het werkvolk duwen hen van de wal af. Siem hijst de zeilen en dan legt Arie koers op de sluizen van de Zaandam.


Afb.1 – Beurtschepen van Zaandam op het IJ. Olieverf op doek van Antonie Waldorp (1803-1866)
Afb.2 – Deel uit kaart Noord Holland 1640 aangevuld met route veerschuit.


- Welkom
- Feuilleton 1643
- Gedichten
- Korte verhalen
- De schat van de Kooger Kaper
- Op zoek naar de Kooger Kaper
- Fotowerk
- Contact
www.benikinbeeld.com © 2003 - heden