Welkom
Bijbel
Verantwoording
Quiz
Uitslagen
Problemen
Contact
Links
Webring
Boeken
Naslagwerk
Met dank aan

Bible Award 2006

 

En dan nu de feesten!

Bijbelse Feesten
 

Er staan in het boek Leviticus acht feesten, één wekelijkse en zeven jaarlijkse. Hieronder zie je een overzicht van de feesten met hun betekenis.

feest   betekenis
Sjabbat   rust
Pesach   verlossing
Feest van de ongezuurde broden   totale overgave
Het feest van de eerste oogst   leven als opgestane mensen
Het wekenfeest   oogst, leven
Nieuwjaarsdag   wederkomst, verwachtingsvol
De grote verzoendag   verzoening, herstel
Het loofhuttenfeest   vreemdelingen en pelgrims, bruiloft

Leviticus is het derde boek in de bijbel. De naam is ontstaan bij het vertalen van het Hebreeuws naar het Grieks. In het Hebreeuws noemde men het boek "Regel van de priester" of "Wet van de offers". In het Grieks kreeg het de naam "Leviticon" (in het Latijn "Leviticus"), omdat het boek gaat over de taken van de priesters. En alle priesters waren en zijn Levieten, van de stam Levi.