Wat
Waar
Waarom
Hoe
Wanneer
Verwachting

 

Wat is de Grote Verzoendag?

Bijbelse Feesten
 
Door de voorbereiding van de tien dagen, vanaf nieuwjaarsdag, wordt de grote verzoendag met een gespannen verwachting tegemoet gezien. Tien dagen lang heb je nagedacht en heb je alles wat verkeerd ging in de relatie met je medemens weer goed proberen te maken. Want je relatie met God kan alleen weer hersteld worden als alles goed is in je contacten met je medemens. Het gaat niet alleen om spijt hebben van je daden, maar om het herstellen van verbroken relaties.
Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is, leert Jezus ons in het gebed in Lucas 11: 4.
Ook deze feestdag, Grote Verzoendag of Jom Kippoer, begint op de avond die vooraf gaat aan de feestdag. Vlak voorhet begin van de avond heeft het joodse gezin een voedzame, maar niet overladen maaltijd. Na de maaltijd begint een avond en een dag van vasten en onthouding van geslachtsgemeenschap. Hierna gaat het hele gezin naar de synagoge. Na de nachtrust is het alweer vroeg dag en blijft de hele gemeenschap in de synagoge bij elkaar. Op deze dag ga je ongewassen, ongeschoren, met eenvoudige oude kleding en een lege maag naar de samenkomst. Het uiterlijk is dan aangepast bij het innerlijk. Psalm 51:19.

Totdat de tempel werd verwoest, bad de hogepriester in de tempel om vergeving en werden er twee bokken bij hem gebracht. De ene werd als offer voor de zonde geslacht. Op de andere bok legde de hogepriester zijn handen en daarbij alle zonde en opstandigheid van de mensen. De met schuld beladen bok, de zondebok, werd de woestijn ingestuurd, weg uit de bewoonde wereld. De instelling van de Grote Verzoendag staat opgeschreven in Leviticus 16: 1- 34