Wat
Waar
Waarom
Hoe
Wanneer
Verwachting

 

Wat is het wekenfeest?

Bijbelse Feesten
 

Volgens de bijbel is het wekenfeest ook een oogstfeest, net als Pesach. Door het tellen van de 50 dagen krijgt dit feest, in de griekse vertaling van de bijbel, de naam Pentecost. In het nederlands is dit vertaald in pinksteren. Grieks sprekende joden zeiden: Pentekosta, de vijftigste dag. Een pinksterkerk is dan eigenlijk een kerk van de vijftigste dag.

In bijbelse tijden werd op dit feest ook een dankoffer aangeboden. Van de eerste tarweoogst werd en twee broden gebakken door elk gezin. De broden werden in de tempel aan de priester gegeven. De priester pakte de broden aan en wuifde ermee boven zijn hoofd als een dankoffer. Alsof hij daarmee wilde zeggen: "Kijk Heer, Schepper van het leven, hier is het brood dat we uit de aarde hebben ontvangen doordat de tarwe rijkelijk leeft en groeit op de akkers. Dit brood, ontvangen uit Uw aarde, dient ons nu als voedsel en laat ons leven. Wij hebben dit leven aan U te danken."

Na de verwoesting van de tempel konden er geen dankoffers meer gebracht worden. De joodse traditie heeft daarom de nadruk gelegd op het ontvangen van de tien geboden (Exodus 19 en 20) Het ontvangen van Gods Woorden vastgelegd in twee stenen platen. En als je die regels toepast in je leven, zal het goed met je gaan en je zult lang leven.

De tarweoogst groeit op uit de aarde en de aarde is ontstaan uit Gods Woord.
De leefregels, de 10 geboden, zijn het Woord dat door God gesproken is.
Tarweoogsten en leefregels krijgen we uit Gods Woord.

 
Deuteronomium 8:3 - U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.