Wat
Waar
Waarom
Hoe
Wanneer
Verwachting

 

Wat is de Sjabbat?

Bijbelse Feesten
verklaring "sabbat" of "sjabbat"
 

De sjabbat is een rustdag voor iedereen, een dag waarop niet gewerkt wordt. Een dag waarop je samen met familie en vrienden van de rust kunt genieten, en de Joden studeren dan uit de eerst vijf boeken van de bijbel, de Thora. Zo ziet de sjabbat er dus anders uit dan alle andere dagen van de week.

In de christlijke wereld heeft de zondag de plaats van de sjabbat over genomen en wordt als rustdag gezien. De zondag, de eerste dag van de week, is de dag waarop christenen bijelkaar komen om te vieren dat Jezus opstond uit de dood. Maar door afscheid te nemen van de sjabbat als rustdag is de kerk in zijn geheel een beetje losgeraakt van haar wortels.

Probeer weer eens te ontdekken wat de bijbel, Gods Woord, ons laat zien van de sjabbat. Pas wat je leest toe in je leven. En wie weet hoeveel de rust je leven zal verijken.